Disclaimer

door Lianne

Disclaimer voor Inreiskoffer.nl
Op deze pagina vind je de disclaimer van Inreisreiskoffer.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Indereiskoffer. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan je aanbied.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inreisreiskoffer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Inreisreiskoffer.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Inreisreiskoffer te mogen claimen of te veronderstellen.

Inreisreiskoffer streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Inreisreiskoffer.nl op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Indereiskoffer gaat ervan uit dat je hiermee akkoord gaat, maar je kan je afmelden als je dat wilt. Accepteren Lees meer